Obnove stavb

Celovite energetske obnove stavb V sodelovanju z lastniki nepremičnin in našimi partnerji urejamo celovite energetske prenove stavb. Poskrbimo za strokovno vodenje načrtovanja, kvalitetne izvedbe, ugodnega financiranja ter stalnega nadzora tekom prenove. Aktualno: v pripravi je projekt celovite energetske obnove stavbe […]

Upravljanje nepremičnin

Zagotavljamo kakovostno, pregledno in transparentno upravljanje nepremičnin Nekateri vidiki upravljanja nepremičnin so zakonsko opredeljeni in urejajo razmerja upravnika do etažnih lastnikov. Z našo ponudbo storitev sežemo še dlje, saj k upravljanju pristopimo celostno. Prizadevamo si, da s strokovnim delom, svetovanjem in uvajanjem izboljšav […]

Zanesljiv partner

Upravljanje stavb, sosesk in drugih objektov Svoje delo opravljamo zanesljivo in pravočasno, saj se zavedamo pomembnosti vloge upravnika pri upravljanju stavb. Etažnim lastnikom omogočamo udobnost bivanja in brezskrbnost uporabe skupnih delov stavbe, hkrati pa skrbimo za čisto, urejeno in varno […]