Celovite energetske obnove stavb

V sodelovanju z lastniki nepremičnin in našimi partnerji urejamo celovite energetske prenove stavb. Poskrbimo za strokovno vodenje načrtovanja, kvalitetne izvedbe, ugodnega financiranja ter stalnega nadzora tekom prenove.

Aktualno:

  • v pripravi je projekt celovite energetske obnove stavbe Nikova 14,16 v Lenartu.