Ob Poleni 33, Lenart

Podjetje Tvoj dom d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2006 z namenom ponuditi etažnim lastnikom pregledno upravljanje več stanovanjskih stavb. Dolgoletne izkušnje in ustrezna programska ter strojna oprema nam omogočata kvalitetno izvajanje vseh storitev na področju upravljanja, od informacijskih do pravno organizacijskih in tehničnih storitev. To je tudi naša prednost pri obvladovanju vseh situacij, s katerimi se srečujejo etažni lastniki in z njimi mi kot upravnik. Pridobljeno znanje, programsko in strojno opremo redno vzdržujemo in nadgrajujemo.

Narava dela pri gospodarjenju in upravljanju s stanovanjskimi in poslovnimi objekti je zelo raznolika. To zahteva ustrezno usposobljen kader z dolgoletnimi izkušnjami. Za pravočasno in kakovostno opravljeno storitev ima naše podjetje poleg redno zaposlenih delavcev z ustrezno izobrazbo in izkušnjami še večje število preverjenih in zanesljivih zunanjih sodelavcev različnih strok ter poslovnih partnerjev, s katerimi v celoti pokrivamo zahteve na tem področju.

V primeru intervencij lahko zagotovimo odziv in odpravo napake v najkrajšem možnem času, da bi s tem preprečili nadaljnjo škodo na individualni in skupni lastnini.

Izkaznica

Tvoj dom d.o.o. 
Ob Poleni 33
2230 Lenart
Telefon: 02 292 62 22
e-naslov: info@tvojdom.si

Matična številka: 2234211000
ID številka za DDV: SI 76518116
Transakcijski račun: 2900 0005 1428 869 pri UniCredit Bank d.d. 
Šifra dejavnosti: 68.320 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo

Družba zaposluje 3 delavcev, kateri skupaj s preverjenimi in zanesljivimi zunanjimi sodelavci v celoti zagotavljajo kakovostno, učinkovito in hitro opravljanje storitev.

Zaposleni

Robert Golob, direktor
robert.golob@tvojdom.si

Aleksandra Koprivnik, direktorica
aleksandra.koprivnik@tamstan.si

Renata Šumenjak, upravnica
renata.sumenjak@tvojdom.si

Tadeja Vrabel, računovodstvo
tadeja.vrabel@tvojdom.si

Poslovni prostori